Viktige nettsider

www.politi.no

http://www.pst.no

http://www.spesialenheten.no

http://www.okokrim.no

http://www.phs.no (Politihøgskolen)

https://www.pf.no (Politiets Fellesforbund)

http://www.politiforum.no

http://www.politilederen.no/omnpl (Norges politilederlag)

http://www.norsk-politihundelag.no

http://www.riksadvokaten.no

http://www.kriminalomsorgen.no

www.domstol.no

http://www.domstol.no/hoyesterett (direktelink til Høyesterett)

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd.html?id=463 (Justis- og beredskapsdepartementet)

http://www.gjenopptakelse.no (Gjenopptakelseskommisjonen)

http://www.advokatforeningen.no

http://politijuristene.no

http://sivilrett.no/nb (Statens sivilrettsforvaltning)

http://presse.no (Norsk Presseforbund bl.a. offentlighetsutvalget)

http://lovdata.no/register/lover?ministry=JD (bl.a. straffeloven, straffeprosessloven mv)

http://www.toll.no/

http://presse.no/Etisk-regelverk/Vaer-Varsom-plakaten