Forord

Foto: Fædrelandsvennen
Foto: Fædrelandsvennen

Kriminal- og rettsjournalistikk er en del av vårt håndverk som krever tålmodighet, innsikt, gode forbindelser, gode kilder, en god porsjon elementær juridisk lærdom og evne til å være systematisk, og effektivt bruke åpne kilder gjennom berammingslister og rettsavgjørelser fra www.domstol.no.

På våren 2015 innførte Domstoladministrasjonen nye rutiner for innlogging på pressesidene til norske domstoler. Du må søke om ny tilgang på eget skjema. Domstolsportalen er under stadig teknisk utvikling. Nytt er det at tiltalen knyttes opp til berammingen med link.

En vesentlig del av jobben er å skape kontinuitet fordi det åpner for kunnskap om persongalleriet og gjenkjennelsesevnen hos personer som opererer i det kriminelle miljø.

Et viktig redskap for å jobbe godt og effektivt mot rettsapparatet er å kjenne mulighetene og begrensningene, og samspillet mellom domstolene og de forskjellige aktører.

Håndboken «Dommerne og mediene» gir mange gode råd. De viktigste rådene er tatt med her.

Den løpende politi- og kriminaljournalistikk er avhengig av kilder. Gode kilder. Tålmodighet er stikkordet. Det er bare over tid det skapes gode kilder og relasjoner.

Denne bloggen oppdateres fortløpende.

 

 

Hallgeir Oftedal

hallgeir-oftedal